0 2013 december Archive - Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente
Header image alt text

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Doelstelling – Activiteiten & Informatie

Veel deelname eerste lichtjesmiddagen in Hof van Twente

Posted by admin on 30 december 2013
Posted in Nieuws 

Lichtjesmiddag 21 december 2013 Diepenheim Foto Lenneke Lingmont

Lichtjesmiddag 21 december 2013 Diepenheim Foto Lenneke Lingmont


Lichtjesmiddag 22 december 2013  Delden

Lichtjesmiddag 22 december 2013 Delden


Lichtjesmiddag Goor 28 december 2013

Lichtjesmiddag Goor 28 december 2013


Lichtjesmiddag Markelo 29 december 2013

Lichtjesmiddag Markelo 29 december 2013


Op de, voor het eerst georganiseerde, lichtjesmiddagen op de algemene begraafplaatsen in Hof van Twente namen verrassend veel mensen deel. Op de bijeenkomsten gehouden in Diepenheim en Delden op zaterdag 21 en zondag 22 december jl. en in Goor en Markelo op zaterdag 28 en zondag 29 december jl. waren veel nabestaanden aanwezig om hun dierbaren te gedenken.
Op de met vuurkorven en fakkels, sfeervol verlichte begraafplaatsen werden bij binnenkomst gratis kaarsjes uitgereikt. In de bijeenkomsten werd een kort woord van herdenking gesproken en een gedicht voorgelezen, daarna werd tijdens een moment van stilte een ballon opgelaten ter nagedachtenis aan alle overledenen. Ter afsluiting konden de aanwezigen de aangeboden kaars op persoonlijke wijze plaatsen om een eigen sfeer rond het graf of gedenkplek te geven.
De plaatselijke midwinterhoorn en ossenhoornbloazers werkten mee aan deze dagen en lieten voor en na de programma’s hun speciale klanken horen.
Wij als Stichting BAB Hof van Twente zijn blij met de geweldige deelname aan deze lichtjesbijeenkomsten, en de vele mensen die deze middagen aansprak en erg waardeerden.
Eind 2014 zullen wij deze herdenkingsbijeenkomsten weer organiseren.

Lichtjesmiddagen op de algemene begraafplaatsen Hof van Twente

Posted by admin on 17 december 2013
Posted in Agenda EvenementNieuws 

GESCHREVEN DOOR JAN MEUTSTEGE ON 17 DECEMBER 2013.

Aan het eind van het jaar 2013 tijdens de donkere dagen rond kerst en oud en nieuw organiseert de Stichting Belangenbehartiging Algemene begraafplaatsen Hof van Twente samen met Tijhuis en Nijhuis Uitvaartzorg en met ondersteuning van Tonny Kranenberg Uitvaarzorg, Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg en Uitvaartonderneming Vruwink voor het eerst Lichtjesmiddagen.

In deze tijd van bezinning willen we U in de gelegenheid stellen om Uw dierbaren overledenen op een bijzondere manier te herdenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Op elke begraafplaats wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd en wordt met fakkels en kaarsjes sfeervol verlicht.

Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag en zondag:

zaterdag 21 december a.s. op de algemene begraafplaats Diepenheim,
zondag 22 december a.s. op de algemene begraafplaats Delden,
zaterdag 28 december a.s. op de algemene begraafplaats Goor en
zondag 29 december a.s. op de algemene begraafplaats Markelo.
De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:

16.30 uur verzamelen op parkeerplaats vóóraan op de begraafplaatsen. In Diepenheim zijkant.
16.45 uur opening en een woord van herdenking of gedicht
16.50 uur een moment van stilte, tijdens het oplaten van een ballon ter nagedachtenis aan alle overledenen.
16.55 uur een liedje gespeeld of gezongen, of een gedicht
Vanaf 17.00 kunnen de aanwezigen de gratis aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats. Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.

In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom en deelname is gratis.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

 v.l.n.r. Gerrit Schreurs (penningmeester), Henk Blekkenhorst (nieuwe voorzitter) en Barend Hagreis(oud voorzitter)

v.l.n.r. Gerrit Schreurs (penningmeester), Henk Blekkenhorst (nieuwe voorzitter) en Barend Hagreis(oud voorzitter)

In de vergadering gehouden te Markelo op dinsdag 10 december 2013 van de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente heeft het bestuur aandacht besteed aan z’n 10 jarig bestaan. Ook zijn er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet, tijdens deze vergadering sprak secretaris Jan Meutstege de jubilarissen toe met voor een ieder een persoonlijk woord en een boeket met cadeau werd overhangt door Johanna Klein Velderman.

Gerrit Schreurs uit Markelo is vanaf de oprichting in oktober 2003 bestuurslid, waarvan de laatste negen en half jaar als penningmeester, Henk Blekkenhorst uit Delden is vanaf het begin vicevoorzitter, Barend Hagreis uit Ambt Delden zit vanaf het begin op de voorzittersstoel. Barend Hagreis heeft al een tijdje aangegeven de voorzittershamer te willen overdragen, het bestuur is blij dat Henk Blekkenhorst de voorzittersfunctie gaat overnemen, en wensen hem hiermee veel succes.

GESCHREVEN DOOR ST. B.A.B. HOF VAN TWENTE. POSTED IN HOFWEB
Deepsnieuws

Reparaties aan vernielde graven Delden afgerond

Posted by admin on 12 december 2013
Posted in Nieuws 

Te herstellen grafsteen

Te herstellen grafsteen

De afgelopen weken zijn specialisten en vrijwilligers van de Stichting Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen druk geweest met het herstellen van de vernielde graven in Delden. Net als in Delden zijn ook in Goor en Markelo zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. Eind september en begin oktober werden er in Goor en Delden ruim 90 grafmonumenten vernield en ook in Markelo werden grafstenen omgeduwd. De begraafplaats in Delden werd zelfs tot twee keer toe bezocht door tot op heden nog onbekende vandalen.

Eind oktober zijn de reparatiewerkzaamheden in Delden van start gegaan. “Eigenlijk is alles voorspoedig verlopen”, vertelt Jan Meutstege van de stichting BAB. “Vooral op maandagen en dinsdagen is er veel werk verzet. De vrijwilligers hebben zich voornamelijk beziggehouden met de kleinere werkzaamheden, terwijl de specialisten zich hebben gericht op het herstellen van de stenen.” Het grootste gedeelte van de vernielde grafmonumenten kon ter plaatste worden gelijmd en hersteld. “Ongeveer tien stenen zijn weggetakeld en zijn elders gerepareerd.”

Vandalen nog onbekend

Het is ondertussen nog altijd onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen op de verschillende begraafplaatsen in de regio. Het onderzoek van de politie loopt nog, maar de kans dat de verantwoordelijke persoon wordt achterhaalt lijkt gering. “Er is ook wel gekeken of er verbanden waren tussen de vernielde graven, maar de vernieling lijkt toch vooral willekeurig.”

Diefstal koper
Tijdens de reparatiewerkzaamheden hebben ook metaaldieven een bezoek gebracht aan de begraafplaats in Delden. Uit een hekwerk werden vier koperen palen ontvreemd. “Ook de schade die hierdoor is ontstaan hebben we weten te herstellen. We moeten echter nog wel een manier bedenken om de verdwenen palen te vervangen.”
Gepubliceerd op 11-12-13 om 10:26 in Nieuws uit Delden