Oude begraafplaats Goor

Thomas Ainsworth monument
Thomas Ainsworth monument

De oudste begraafplaats ligt midden in Goor aan de Laarstraat en de Herman Heijermanstraat en is sedert 1960 gesloten, gedurende 2012 zijn er veel herstelwerkzaamheden verricht aan de graven, grafzerken, het monument van Thomas Ainswerth is volledig gedemonteerd, gerestaureerd en opnieuw op z’n plek opgebouwd. Ook zijn de paden, de hekwerken en de omheining hersteld en verbeterd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Stichting Ribo met ondersteuning van de gemeente Hof van Twente.

Op donderdagmiddag 20 juni 2013 was de officiële afsluiting van het project “Historische begraafplaatsen in een cultuur toeristisch perspectief”. In verband met de heftige regen- en onweersbuien werd deze bijeenkomst verplaatst naar de Goorse feesttent op het Höfteplein.

Een plek om te bezinnen….
Rustplaatsen.nl