Header image alt text

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Doelstelling – Activiteiten & Informatie

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2019 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          14 december 2019 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim ,

zondag            15 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Markelo ,

zaterdag          21 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Goor ,

zondag            22 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Delden .

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ’t herdenkingspark.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2019 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

In gedachten bij dierbaren…

Posted by admin on 16 december 2018
Posted in Nieuws 

Bron: Maarkelsnieuws.nl.

Markelo – De Lichtjesmiddag op de Markelose begraafplaats werd ook dit jaar weer door meer mensen bezocht dan vorig jaar. Op een met fakkels, kaarsen, vuurkorven en vuurschalen sfeervol verlichte begraafplaats klonken de klanken van de ossenhoornbloazers terwijl een ieder in gedachten was bij overleden dierbaren. De aanwezigen kregen herdenkingskaarsen om op het graf of de gedenkplek van van hun dierbaren te plaatsen. De middag wordt georganiseerd door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente en deze stichting biedt aanwezigen hiermee een bijzondere manier aan om stil te staan bij diegenen die juist in deze maand zo gemist worden.

15-jarige Stichting BAB Hof van Twente huldigt jubilaris

Posted by admin on 28 november 2018
Posted in Nieuws 

Johanna ontvangt een roos met cadeau onder toeziend oog van het bestuur van de BAB.

Goor – Op woensdag 21 november 2018 heeft het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente in de vergadering, gehouden te Goor, aandacht besteed aan het 15 jarig bestaan.

Ook is er een jubilaris in het zonnetje gezet. In deze vergadering bedankt secretaris Jan Meutstege jubilaris Johanna Klein Velderman-Vruwink voor haar 10 jaar inzet, verbindend en vertrouwend, in en namens het stichtingsbestuur. Met voor haar een persoonlijk woord overhangt Jan een roos met cadeau aan Johanna.

Johanna Klein Velderman uit Markelo zit sinds 2008 in het bestuur van Stichting BAB Hof van Twente, waarvan de eerste drie jaar als secretaresse, daarna bestuurslid. Het bestuur hoopt nog jaren op haar inzet en wenst haar veel gezonde jaren.

 

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2018 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          15 december 2018 op de algemene begraafplaats Markelo,

zondag            16 december 2018 op de algemene begraafplaats Goor,

zaterdag          22 december 2018 op de algemene begraafplaats Delden,

zondag            23 december 2018 op de algemene begraafplaats Diepenheim.

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2018 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Verharding van paden Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken

Posted by admin on 2 oktober 2018
Posted in Nieuws 

Bron: TC TUBANTIA, 27 september 2018.

150 mille voor toegankelijkheid

De paden op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Markelo en Diepenheim worden deels voorzien van een nieuwe verharding. Dat is nodig om de begaanbaarheid op peil te houden. Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hof van Twente willen hiervoor in het kader van nieuw beleid éénmalig 150.000 euro uittrekken.

Op de algemene begraafplaats langs de Goorseweg in Markelo zijn alle paden met grind bedekt. Voor een goede begaanbaarheid is het noodzakelijk dat er weinig onkruidgroei en mosvorming op de paden is. Vooral mos veroorzaakt gladheid met kans op uitglijden. Voor het verwijderen van mos moeten paden worden ‘losgetrokken’. Daardoor komt het grind los te liggen met als gevolg dat de begaanbaarheid vooral voor bezoekers die minder mobiel zijn sterk verslechterd.

Op de begraafplaats aan de Lochemseweg in Diepenheim zijn in het verleden diverse soorten bedekkingsmaterialen toegepast. Er is volgens de gemeente sprake van veel onkruidgroei. Ook daar worden de paden slecht bereikbaar voor bezoekers die minder mobiel zijn als het onkruid wordt weggehaald.

Een woordvoerster van de gemeente vertelt dat het nog onbekend is uit welk materiaal de nieuwe verharding bestaat: “Het materiaal moet in elk geval waterdoorlatend en relatief hard zijn en bij de uitstraling van de begraafplaats passen.”

Op de algemene begraafplaats aan de Langestraat in Delden zijn de meeste paden met schelpengrit bedekt. Ze zijn gedurende alle seizoenen redelijk tot goed begaanbaar, laat de gemeente weten.

In Goor is vorig jaar begonnen met de verbetering van de paden op de begraafplaats aan de Markeloseweg. Daar zijn bijna alle paden voorzien van een bedekkingsmateriaal dat volgens de gemeente gedurende alle seizoenen redelijk tot goed begaanbaar is. Om alle paden en parkeerplaatsen bij begraafplaatsen in de gemeente van een asfaltlaag te voorzien is een bedrag van 500.000 euro nodig. Afgezien van het feit dat dit een hoge kostenpost is wordt ook het historische karakter van de begraafplaatsen aangetast, melden B en W in hun voorstel aan de gemeenteraad om 150.000 euro voor ‘Markelo’ en ‘Diepenheim’ uit te trekken in het kader van nieuw beleid. De gemeente is als begraafplaatsbeheerder verantwoordelijk voor het in goede staat houden en de begaanbaarheid van de paden op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken. Kwaliteit en begaanbaarheid moeten voor alle begraafplaatsen gelijk te zijn. Belangrijk is dat alle paden in alle seizoenen van het jaar goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen die minder mobiel zijn.

Een verhoging van het grafrecht met 4 procent om de verbetering van paden te financieren is voor B en W geen optie.

Optimalisering Algemene Begraafplaatsen en Herdenkingsparken

Posted by admin on 14 januari 2018
Posted in Nieuws 

Bron: Gemeente Hof van Twente, programmabegroting 2018 Begraafplaatsen.

In 2018 zal in lijn met het plan “Optimalisering begraafplaatsen”, naast het ruimen van graven ook heraanleg en ontwikkeling van nieuwe grafvelden en urnenveldjes plaatsvinden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de wens van de burger.

In 2017 is gestart met de verbetering (ander type verharding) van de paden op begraafplaats Goor.  Hierdoor is de begaanbaarheid van een aantal paden enorm verbeterd en aangepast voor rolstoelers en rollators. Om alle paden te verbeteren ontbreken de financiële middelen. In de kadernota 2019 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2017 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag           9 december 2017 op de algemene begraafplaats Goor,

zondag            10 december 2017 op de algemene begraafplaats Delden,

zaterdag          16 december 2017 op de algemene begraafplaats Diepenheim,

zondag            17 december 2017 op de algemene begraafplaats Markelo.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2017 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Onthulling informatiepaneel groenbegraafplaats Delden

Posted by admin on 20 juni 2017
Posted in Agenda EvenementNieuws 

Bron: Gemeente Hof van Twente, 20 juni 2017 09:18

In Delden is recent een groenbegraafveld aangelegd. Dit is een waardevolle plek, ook voor de natuur. Om bezoekers daarover te informeren wordt een informatiepaneel geplaatst, dat op 28 juni 2017 wordt onthuld door wethouder Harry Scholten. Bij die onthulling wordt onder andere een toelichting gegeven door de stichting Hofvogels en de Stichting Belangenvereniging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Programma:

* Verzamelen om 15.00 uur bij de ingang.

* Onthulling informatiepaneel door wethouder Harry Scholten

* Meerwaarde van het groen grafveld voor vogels door Frans Kruse, voorzitter Hofvogels.

* Rondleiding begraafplaats door Edo Meurs, stichting B.A.B. Belangenbehartiging Algemene                                                      Begraafplaatsen Hof van Twente.

* Afsluiting om 16.30 uur.

infopaneelMeer informatie                   Gemeente                                         Hof van Twente,                             Johan Vruwink                              Tel. 0547 – 857123

Indrukwekkende Lichtjesmiddag

Posted by admin on 19 december 2016
Posted in Nieuws 

Bron: Maarkelsnieuws, Foto’s: Marian Waanders-van der Kolk, 17 december 2016 23:58

Veel mensen maakten zaterdagmiddag 17 december 2017 van de gelegenheid gebruik om tijdens de Lichtjesmiddag op de Algemene Begraafplaats van Markelo, gezamenlijk hun overleden dierbaren te herdenken. De begraafplaats was speciaal voor deze herdenkingsbijeenkomst sfeervol verlicht met vuurschalen, fakkels en vele herdenkingslichtjes. Alle aanwezigen kregen een kaars aangeboden die zij op het graf of de gedenkplek van hun dierbare mochten plaatsen. De Markelose Ossenhoornblazers lieten hun klanken horen over de begraafplaats. “Een indrukwekkende maar  hele fijne plechtigheid die ook voor een stukje verbondenheid zorgt. We staan hier namelijk allemaal omdat we iemand missen”, aldus een van de aanwezigen.

Evenals vorig jaar organiseert Stichting BAB weer Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen in de Hof van Twente. Wij willen U in de gelegenheid stellen om Uw overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag 10 december 2016 in Delden
zondag   11 december 2016 in Diepenheim
zaterdag 17 december 2016 in Markelo
zondag   18 december 2016 in Goor

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2016 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Tijhuis Uitvaartzorg, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact