0 2013 oktober Archive - Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente
Header image alt text

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Doelstelling – Activiteiten & Informatie

In Goor en Delden is begonnen met het herstellen van de grafmonumenten die begin deze maand werden vernield. De gemeente Hof van Twente gaat de kosten voor de restauratie betalen.
Begin oktober zijn bijna honderd graven vernield op de algemene begraafplaatsen in Goor en Delden. Zeventien daarvan zijn onherstelbaar beschadigd, de rest wordt nu onder handen genomen.

De gemeente wilde snel beginnen zodat de afgebroken randen van de grafmonumenten nog schoon zijn en goed gelijmd kunnen worden. Van de monumenten die niet meer te herstellen zijn, worden de nabestaanden aangeschreven. Zij kunnen dan later zelf beslissen wat ermee gaat gebeuren.

Eerder liet de gemeente weten de kosten voor de reparaties op zich te nemen. Volgens de wethouder heeft Hof van Twente een zorgplicht omdat de gemeente de begraafplaatsen beheert. Daarnaast is niet altijd meer te achterhalen wie de nabestaanden zijn, met name bij de oudere grafmonumenten.

Gemeente gaat vernielde grafmonumenten restaureren

Posted by admin on 8 oktober 2013
Posted in Nieuws 

De gemeente gaat de herstelwerkzaamheden van de vernielde grafmonumenten zo spoedig mogelijk ter hand nemen. De kosten die hiermee gepaard gaan neemt de gemeente op zich. Dit heeft het college van B&W maandag 7 oktober besloten.

In totaal zijn ruim 90 grafmonumenten op de begraafplaatsen in Goor en Delden beschadigd. Een inventarisatie van de gemeente wees uit dat 17 grafmonumenten onherstelbaar zijn beschadigd. Een flink aantal van de vernielde grafmonumenten is beschadigd, maar kan hersteld worden.

Wethouder Ben Eshuis: ‘Als gemeente zijn we beheerder van deze begraafplaatsen. Daarom ben ik van mening dat we een zorgplicht hebben om de stenen te restaureren. Bovendien zijn de beschadigingen met name toegebracht aan oudere grafmonumenten waarvan de rechthebbenden in een aantal gevallen niet meer zijn te achterhalen.’

Op de Algemene begraafplaats in Delden werden vorige week opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. De week ervoor waren ook al grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden beschadigd en ook op de Algemene begraafplaats in Goor. Ook in Beckum, gelegen in de buurgemeente Hengelo, werden graven vernield. De politie is een onderzoek gestart en voert extra surveillances uit.

Bron: Persbericht Gemeente Hof van Twente

Hof van Twente betaalt herstel vernielde grafmonumenten

Posted by admin on 7 oktober 2013
Posted in Nieuws 

De gemeente Hof van Twente gaat het herstel van de vernielde grafmonumenten betalen. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag besloten.

De afgelopen week zijn in totaal ruim 90 graven vernield op de begraafplaatsen in Goor en Delden. Uit onderzoek blijkt dat zeventien graven onherstelbaar zijn beschadigd. De rest kan hersteld worden, denkt de gemeente. Het is nog niet bekend wat de restauratie gaat kosten.

Dader nog niet opgepakt

Wethouder Ben Eshuis: “Als gemeente zijn we beheerder van deze begraafplaatsen. Daarom ben ik van mening dat we een zorgplicht hebben om de stenen te restaureren. Bovendien zijn de beschadigingen met name toegebracht aan oudere grafmonumenten waarvan de rechthebbenden in een aantal gevallen niet meer zijn te achterhalen.”

 

Op de Algemene begraafplaats in Delden werden vorige week opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. De week ervoor waren ook al grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden beschadigd en ook op de Algemene begraafplaats in Goor. Ook in Beckum, gelegen in de buurgemeente Hengelo, werden graven vernield. De politie is een onderzoek gestart en voert extra surveillances uit. Een dader is nog niet opgepakt.
Wethouder Ben Eshuis in ’t RadioOost Nieuws:

Bron: RTVOostNieuws, Goorsnieuws

Pastor begraafplaats Beckum noemt grafschennis ‘respectloos’

Posted by admin on 5 oktober 2013
Posted in Nieuws 

Vernielingen op begraafplaats Beckum Foto: TC Tubantia/ Wouter Borre

Vernielingen op begraafplaats Beckum
Foto: TC Tubantia/ Wouter Borre

Op begraafplaatsen in Beckum, Delden en Goor zijn de afgelopen dagen meer dan tachtig graven vernield. “Respectloos”, zegt pastor Saris van de Heilige Geest Parochie, beheerder van de begraafplaats in Beckum.

Na Delden en Goor werd ook de begraafplaats in Beckum het doelwit van grafschenners, die zelfs enkele kindergraven vernielden op de begraafplaats. De politie hangt posters op om mensen op te roepen om verdachte zaken te melden, maar de beheerders van de begraafplaatsen zeggen weinig te kunnen doen om de vernielingen tegen te gaan, omdat de begraafplaatsen vaak achteraf liggen. Pastor Saris: “Het is erg achteraf. Je kunt er niet alles helemaal afsluiten, dat gaat niet. Ik denk dat het moeilijk is om daar extra maatregelen voor te nemen.”

Bron: RTV Oost Nieuws

 

De politie zal na aanleiding van de vernielingen op de Algemene Begraafplaats in Delden een buurtonderzoek starten. De politie hoopt hierdoor meer informatie te krijgen over de mogelijke dader of daders. Ook zal er extra gesurveilleerd worden aan de Langestraat in Delden om te voorkomen dat er weer vernielingen plaatsvinden.

Op woensdagmiddag werd bekend dat er op de Algemene Begraafplaats in Delden opnieuw grafmonumenten zijn vernield. Vorige week werden er al ruim twintig graven beschadigd en nu zijn daar een kleine dertig gevallen bijgekomen, zo laat de gemeente Hof van Twente weten.

De politie heeft de zaak in onderzoek en hoopt snel de daders op het spoor te komen. “Hierbij wordt tevens onderzocht of de vernielingen in Goor verband houden met die in Delden”, zo laat een woordvoerder van de politie weten. “Wij hebben nog geen idee wat de motieven zijn van de verantwoordelijke persoon of personen. Mogelijk dat dit in de loop van het onderzoek duidelijk wordt. Het vinden van de dader is de eerste prioriteit.”

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden met klem opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook.

Bron: Nieuws uit Delden

Mogelijk wederom vernielingen op begraafplaats Delden

Posted by admin on 3 oktober 2013
Posted in Nieuws 

Mogelijk zijn er op de Algemene Begraafplaats in Delden opnieuw graven vernield. Tijdens de inventarisatie van de schade bleken er geen twintig, zoals in eerste instantie gedacht, maar bijna het dubbele aantal grafmonumenten beschadigd.  De politie in de Hof van Twente en de gemeente gaan er vanuit dat het om een nieuw incident gaat. De Stichting BAB houdt nog een slag om de arm en geeft aan dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of deze graven niet ook vorige week zijn beschadigd. Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie precies is, maar het lijkt erop dat er opnieuw grafmonumenten in Delden zijn vernield. De gemeente Hof van Twente en de Stichting Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen ontdekten op woensdag 2 oktober dat er veel meer graven zijn beschadigd dan vooraf gedacht. “Het is alleen nog niet duidelijk of en welke van de nieuw ontdekte vernielingen vorige week al zijn gepleegd”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “Een aantal beschadigde graven bevindt zich namelijk op een gedeelte van de begraafplaats waar wij afgelopen week niet zijn geweest. Een van de vrijwilligers geeft aan dat deze graven op zaterdag 28 september al vernield waren.” Wel vermoedt de Stichting BAB dat er bij de ingang nieuwe schade is.

Graven vernield

Graven vernield

De Stichting BAB hoopt de schade zo snel mogelijk te kunnen herstellen, maar moet rekening houden met allerlei zaken. “Sommige grafstenen zijn alleen omgeduwd en kunnen relatief eenvoudig hersteld worden”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “In andere gevallen zullen we echter de hulp van experts moeten inroepen. Ook is het niet altijd eenvoudig om in contact te komen met familieleden en zijn sommige graven aangemerkt als monument waardoor er andere regels gelden.”

De Algemene Begraafplaats heeft een vrij grote groep vrijwilligers die iedere woensdag de parkachtige rustplaats onderhoudt, maar ook zij hebben vaak niet de kennis in huis om reparaties uit te voeren. “Wij hopen dan ook dat er experts van buitenaf zich melden om hun diensten beschikbaar te stellen. Anders zou het voor familieleden en de gemeente nog wel eens flink in de papieren kunnen lopen.”

Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. Het lijkt gezien het feit dat ook in Goor graven vernield zijn, niet waarschijnlijk dat het om een geval van willekeurig vandalisme gaat. “Wij hopen natuurlijk dat de dader of daders achterhaald worden, maar voorlopig lijkt dit nog niet het geval.” De politie heeft de zaak in onderzoek maar kan hier nog geen details over naar buiten brengen. Wel wordt in het onderzoek rekening gehouden met de kans dat de twee gevallen in Delden en Goor met elkaar in verband staan.

Bron: Nieuws uit Delden

Weer vernielingen op Algemene begraafplaats in Delden

Posted by admin on 3 oktober 2013
Posted in Nieuws 

Op de Algemene begraafplaats in Delden zijn opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. Het gaat ditmaal om zo’n 25 tot 30 grafmonumenten die zich op het oude gedeelte van de begraafplaats bevinden. De gemeente heeft ook van deze vernielingen aangifte gedaan  bij de politie. Vorige week waren al vernielingen aangetroffen bij een twintigtal grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden en een dag later ook bij 35 grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Goor.

De ‘nieuwe’ vernielingen werden woensdagmiddag ontdekt toen wethouder Ben Eshuis, Jan Meutstege van Stichting Belangenbehartiging Begraafplaatsen en medewerkers van de gemeente een bezoek brachten aan de Algemene begraafplaats in Delden.

De politie is een onderzoek gestart, waarvan buurtonderzoeken deel uitmaken.
Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden met klem opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook.

Bron: Gemeente Hof van Twente