LICHTJESMIDDAGEN 2023 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden in samenwerking met Gemeente gehouden in december 2023 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurkorven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op:

zaterdag        9 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim,

zondag        10 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Markelo,

zaterdag      16 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Goor,

zondag        17 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Delden.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.)

17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of een gedicht.

17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.

17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort verhaal.

Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun  dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ‘t herdenkingspark. Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2023 worden mede mogelijk gemaakt,  door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije giften. Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.

Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren: in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven. Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers. Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of Link info: Contact of  : https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/

LICHTJESMIDDAGEN 2022 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2022 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurmanden/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op:

 • zaterdag     10 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Markelo
 • zondag        11 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Goor,
 • zaterdag    17 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Delden,
 • zondag   18 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim.
 • De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/ herdenkingspark hetzelfde:
 • 16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/ herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.)
 • 17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of een gedicht.
 • 17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.
 • 17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort verhaal.
 • Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun  dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
 • In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ‘t herdenkingspark.
 • Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.
 • Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2022 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, La Vie Uitvaartbegeleiding, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije giften.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of Link info: Contact of  : https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/

GEEN  LICHTJESMIDDAGEN in 2021 op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de HOF van TWENTE

De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan ook dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we ook dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

 • Stichting BAB, uitvaartondernemers en gemeente Hof van Twente plaatsen, op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, op een centraal punt een standaard met Lichtje, plus de tekst “Een Lichtje voor allen die gemist worden”. Deze Lichten branden vanaf zaterdag 18 december tot en met zondag 2e Kerstdag 26 december ’21.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2022 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Voor meer informatie, Jan Meutstege, tel. 0547-271433.

GEEN  LICHTJESMIDDAGEN in 2020 op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de HOF van TWENTE

De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2021 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Voor meer informatie, Jan Meutstege, tel. 0547-271433.

Lichtjesmiddag Markelo zorgt voor troost en verbinding

Bron: Maarkelsnieuws 15 december 2019 20:02 

Aan het eind van de middag werd op de Algemene Begraafplaats in Markelo door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente (BAB) de jaarlijkse Lichtjesmiddag georganiseerd. De begraafplaats was hiervoor speciaal sfeervol verlicht met fakkels, vuurkorven en -schalen. De klanken van de Markelose Ossenhoornblazers op de begraafplaats klonken indrukwekkend en maakten dat een ieder in gedachten stil kon staan bij diegene, die juist in deze tijd van het jaar zo gemist worden. Alle aanwezigen kregen een herdenkingslichtje aangeboden om op het graf of de gedenkplek van hun dierbaren te plaatsen. Voor diegene die geen graf of gedenkplekje hadden was er dit jaar een herdenkingshart ingericht, waar men hun kaarsje in konden plaatsen.

De verbondenheid onder de aanwezigen was duidelijk waarneembaar en zorgde voor troost en steun aan elkaar. Jan Meutstege opende de Lichtjesmiddag met een welkomstwoord waarna Marianne de Wilde een gedicht voordroeg. Nadat een indrukwekkend moment van stilte werd gehouden, werden de herdenkingslichtjes geplaatst op de begraafplaats. Vervolgens liep een ieder in gedachten verzonken, in stilte de begraafplaats af. De Lichtjesmiddag zorgt voor troost en geeft gelijkertijd een verbondenheid weer voor hen die een dierbaar iemand hebben verloren.

Lichtjesmiddagen december 2019 op Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Hof van Twente

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2019 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          14 december 2019 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim ,

zondag            15 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Markelo ,

zaterdag          21 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Goor ,

zondag            22 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Delden .

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ’t herdenkingspark.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2019 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Herdenking dierbaren in Diepenheim

Bron: Tubantia 24 december’18

FOTO LARS SMOOK
Lichtjesmiddag Diepenheim 23 december ’18. FOTO LARS SMOOK

Bijna zestig mensen kwamen gisteren naar de algemene begraafplaats om hun overleden dierbaren met het licht van fakkels te herdenken. Deze ‘lichtjesmiddag’ was georganiseerd door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente. Secretaris Jan Meutstege was ‘gezien het slechte weer’ tevreden over de opkomst. Over de opkomst tijdens eerdere lichtjesmiddagen in Markelo, Goor en Delden heeft hij ook geen klagen gehad. “Die was steeds boven verwachting.” De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Ook de uitvaartondernemers in Hof van Twente bieden ondersteuning bij het programma.

Lichtjesmiddagen december 2018 op Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Hof van Twente

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2018 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          15 december 2018 op de algemene begraafplaats Markelo,

zondag            16 december 2018 op de algemene begraafplaats Goor,

zaterdag          22 december 2018 op de algemene begraafplaats Delden,

zondag            23 december 2018 op de algemene begraafplaats Diepenheim.

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2018 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Lichtjesmiddagen december 2017 op Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Hof van Twente

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2017 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag           9 december 2017 op de algemene begraafplaats Goor,

zondag            10 december 2017 op de algemene begraafplaats Delden,

zaterdag          16 december 2017 op de algemene begraafplaats Diepenheim,

zondag            17 december 2017 op de algemene begraafplaats Markelo.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2017 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Onthulling informatiepaneel groenbegraafplaats Delden

Bron: Gemeente Hof van Twente, 20 juni 2017 09:18

In Delden is recent een groenbegraafveld aangelegd. Dit is een waardevolle plek, ook voor de natuur. Om bezoekers daarover te informeren wordt een informatiepaneel geplaatst, dat op 28 juni 2017 wordt onthuld door wethouder Harry Scholten. Bij die onthulling wordt onder andere een toelichting gegeven door de stichting Hofvogels en de Stichting Belangenvereniging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Programma:

* Verzamelen om 15.00 uur bij de ingang.

* Onthulling informatiepaneel door wethouder Harry Scholten

* Meerwaarde van het groen grafveld voor vogels door Frans Kruse, voorzitter Hofvogels.

* Rondleiding begraafplaats door Edo Meurs, stichting B.A.B. Belangenbehartiging Algemene                                                      Begraafplaatsen Hof van Twente.

* Afsluiting om 16.30 uur.

infopaneelMeer informatie                   Gemeente                                         Hof van Twente,                             Johan Vruwink                              Tel. 0547 – 857123