Donateur

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, activiteiten te ontwikkelen met de daarbij behorende inspanningen die hiervoor moeten worden gedaan, moet de stichting noodzakelijke kosten maken. Hierdoor kunnen we niet zonder u als donateur. Dit kan door middel van een een bijdrage of een gift.

Daarom vragen wij u donateur te worden van onze stichting voor minimaal € 7,- per gezin per jaar, graag door machtiging. Hogere bedragen zijn ook mogelijk maar dan bij voorkeur € 14 of € 20.

Bij andere bedragen rekent de bank hogere administratiekosten.
Contactpagina