Mogelijk wederom vernielingen op begraafplaats Delden

Mogelijk zijn er op de Algemene Begraafplaats in Delden opnieuw graven vernield. Tijdens de inventarisatie van de schade bleken er geen twintig, zoals in eerste instantie gedacht, maar bijna het dubbele aantal grafmonumenten beschadigd.  De politie in de Hof van Twente en de gemeente gaan er vanuit dat het om een nieuw incident gaat. De Stichting BAB houdt nog een slag om de arm en geeft aan dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of deze graven niet ook vorige week zijn beschadigd. Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie precies is, maar het lijkt erop dat er opnieuw grafmonumenten in Delden zijn vernield. De gemeente Hof van Twente en de Stichting Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen ontdekten op woensdag 2 oktober dat er veel meer graven zijn beschadigd dan vooraf gedacht. “Het is alleen nog niet duidelijk of en welke van de nieuw ontdekte vernielingen vorige week al zijn gepleegd”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “Een aantal beschadigde graven bevindt zich namelijk op een gedeelte van de begraafplaats waar wij afgelopen week niet zijn geweest. Een van de vrijwilligers geeft aan dat deze graven op zaterdag 28 september al vernield waren.” Wel vermoedt de Stichting BAB dat er bij de ingang nieuwe schade is.

Graven vernield
Graven vernield

De Stichting BAB hoopt de schade zo snel mogelijk te kunnen herstellen, maar moet rekening houden met allerlei zaken. “Sommige grafstenen zijn alleen omgeduwd en kunnen relatief eenvoudig hersteld worden”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “In andere gevallen zullen we echter de hulp van experts moeten inroepen. Ook is het niet altijd eenvoudig om in contact te komen met familieleden en zijn sommige graven aangemerkt als monument waardoor er andere regels gelden.”

De Algemene Begraafplaats heeft een vrij grote groep vrijwilligers die iedere woensdag de parkachtige rustplaats onderhoudt, maar ook zij hebben vaak niet de kennis in huis om reparaties uit te voeren. “Wij hopen dan ook dat er experts van buitenaf zich melden om hun diensten beschikbaar te stellen. Anders zou het voor familieleden en de gemeente nog wel eens flink in de papieren kunnen lopen.”

Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. Het lijkt gezien het feit dat ook in Goor graven vernield zijn, niet waarschijnlijk dat het om een geval van willekeurig vandalisme gaat. “Wij hopen natuurlijk dat de dader of daders achterhaald worden, maar voorlopig lijkt dit nog niet het geval.” De politie heeft de zaak in onderzoek maar kan hier nog geen details over naar buiten brengen. Wel wordt in het onderzoek rekening gehouden met de kans dat de twee gevallen in Delden en Goor met elkaar in verband staan.

Bron: Nieuws uit Delden