Begraafplaatsen

 

 

De algemene begraafplaatsen van Delden, Diepenheim, Goor en Markelo vallen sedert 1 januari 2001 onder de gemeente Hof van Twente, deze is ook de beheerder van alle zeven, inclusief drie oude gesloten, algemene begraafplaatsen binnen de gemeente. Alle vier in gebruik zijnde begraafplaatsen kenmerken zich door hun eigen karakteristiek en door hun landschappelijke ligging en aanleg.

Wie een begrafenis, urnbijzetting of asverstrooiing op de een van bovenstaande algemene begraafplaatsen wil regelen kan dat melden bij de gemeente Hof van Twente.

Onder begraven wordt verstaan het plaatsen van een overledene in een zandgraf. Urnbijzetting is het plaatsen van een asbus in een urnenzuil of speciaal urnengraf of van een asbus bij in een normaal graf. As-verstrooien is het op een daarvoor bestemd strooiveld laten uitstrooien van de as van een overledene.

Binnen de gemeente liggen ook nog vier rooms-katholieke begraafplaatsen, namelijk in Bentelo, Delden, Goor en Hengevelde. Verder zijn er in Ambt Delden, Diepenheim en Goor joodse begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen vallen niet onder het beheer van de gemeente.