0 2018 oktober Archive - Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente
Header image alt text

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Doelstelling – Activiteiten & Informatie

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2018 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          15 december 2018 op de algemene begraafplaats Markelo,

zondag            16 december 2018 op de algemene begraafplaats Goor,

zaterdag          22 december 2018 op de algemene begraafplaats Delden,

zondag            23 december 2018 op de algemene begraafplaats Diepenheim.

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2018 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Verharding van paden Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken

Posted by admin on 2 oktober 2018
Posted in Nieuws 

Bron: TC TUBANTIA, 27 september 2018.

150 mille voor toegankelijkheid

De paden op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Markelo en Diepenheim worden deels voorzien van een nieuwe verharding. Dat is nodig om de begaanbaarheid op peil te houden. Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hof van Twente willen hiervoor in het kader van nieuw beleid éénmalig 150.000 euro uittrekken.

Op de algemene begraafplaats langs de Goorseweg in Markelo zijn alle paden met grind bedekt. Voor een goede begaanbaarheid is het noodzakelijk dat er weinig onkruidgroei en mosvorming op de paden is. Vooral mos veroorzaakt gladheid met kans op uitglijden. Voor het verwijderen van mos moeten paden worden ‘losgetrokken’. Daardoor komt het grind los te liggen met als gevolg dat de begaanbaarheid vooral voor bezoekers die minder mobiel zijn sterk verslechterd.

Op de begraafplaats aan de Lochemseweg in Diepenheim zijn in het verleden diverse soorten bedekkingsmaterialen toegepast. Er is volgens de gemeente sprake van veel onkruidgroei. Ook daar worden de paden slecht bereikbaar voor bezoekers die minder mobiel zijn als het onkruid wordt weggehaald.

Een woordvoerster van de gemeente vertelt dat het nog onbekend is uit welk materiaal de nieuwe verharding bestaat: “Het materiaal moet in elk geval waterdoorlatend en relatief hard zijn en bij de uitstraling van de begraafplaats passen.”

Op de algemene begraafplaats aan de Langestraat in Delden zijn de meeste paden met schelpengrit bedekt. Ze zijn gedurende alle seizoenen redelijk tot goed begaanbaar, laat de gemeente weten.

In Goor is vorig jaar begonnen met de verbetering van de paden op de begraafplaats aan de Markeloseweg. Daar zijn bijna alle paden voorzien van een bedekkingsmateriaal dat volgens de gemeente gedurende alle seizoenen redelijk tot goed begaanbaar is. Om alle paden en parkeerplaatsen bij begraafplaatsen in de gemeente van een asfaltlaag te voorzien is een bedrag van 500.000 euro nodig. Afgezien van het feit dat dit een hoge kostenpost is wordt ook het historische karakter van de begraafplaatsen aangetast, melden B en W in hun voorstel aan de gemeenteraad om 150.000 euro voor ‘Markelo’ en ‘Diepenheim’ uit te trekken in het kader van nieuw beleid. De gemeente is als begraafplaatsbeheerder verantwoordelijk voor het in goede staat houden en de begaanbaarheid van de paden op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken. Kwaliteit en begaanbaarheid moeten voor alle begraafplaatsen gelijk te zijn. Belangrijk is dat alle paden in alle seizoenen van het jaar goed toegankelijk zijn, vooral voor mensen die minder mobiel zijn.

Een verhoging van het grafrecht met 4 procent om de verbetering van paden te financieren is voor B en W geen optie.