0 2014 november Archive - Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente
Header image alt text

Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente

Doelstelling – Activiteiten & Informatie

Bent u rechthebbende van een graf ?

Posted by admin on 20 november 2014
Posted in Nieuws 

Bent u rechthebbende van een graf ?

Persbericht Gemeente
18 november 2014 15:57
De gemeente Hof van Twente is op zoek naar rechthebbenden van graven op de algemene begraafplaatsen Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. Van een aantal graven is door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden de rechthebbende niet meer bij ons bekend. Dit is wel noodzakelijk voor de begraafplaatsadministratie.

Administratie

De rechthebbenden van de graven die zijn verlopen en achterhaald kunnen worden, krijgen een brief van de gemeente. Een deel van de rechthebbenden kan echter niet worden achterhaald. Om deze graven van een nieuwe rechthebbende te voorzien wordt bij elk graf een informatiebordje geplaatst met de tekst:

“Van dit graf is het grafrecht verlopen. U kunt de rechten verlengen tot 1 december 2015. Bij geen reactie gaat de gemeente het graf ruimen. Meer informatie vindt u op de website www.hofvantwente.nl. Bellen kan ook 0547 – 85 85 85.”

Aanvraagformulier

Op de webpagina over begraafplaatsen kunt u een aanvraagformulier downloaden om grafrechten te verlengen, afstand te doen van graven of voor overschrijving van een graf naar een andere rechthebbende. Ook vindt u ook meer informatie over grafrechten.

Voortgang

Als wij geen reactie ontvangen op de geplaatste informatiebordjes bij het graf treedt automatisch de reguliere wettelijke procedure in werking. Dit betekent dat de gemeente na 1 jaar rechthebbende is van dat graf. Hierna wordt het eventuele gedenkteken van het graf verwijderd. Zodra er een tekort aan begraafcapaciteit is zullen ook de grafresten worden geruimd. Deze worden overgebracht naar een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of belt u 0547-85 85 85.

Stichting BAB organiseert dit jaar de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen in de Hof van Twente. Wij willen U in de gelegenheid stellen om Uw overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.
De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag 20 december 2014 in Markelo,
zondag 21 december 2014 in Goor,
zaterdag 27 december 2014 in Delden,
zondag 28 december 2014 in Diepenheim.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:
16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2014 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Nijhuis Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Tijhuis Uitvaartzorg, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Ook dit jaar hebben we veel vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact