Bent u rechthebbende van een graf ?

Bent u rechthebbende van een graf ?

Persbericht Gemeente
18 november 2014 15:57
De gemeente Hof van Twente is op zoek naar rechthebbenden van graven op de algemene begraafplaatsen Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. Van een aantal graven is door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden de rechthebbende niet meer bij ons bekend. Dit is wel noodzakelijk voor de begraafplaatsadministratie.

Administratie

De rechthebbenden van de graven die zijn verlopen en achterhaald kunnen worden, krijgen een brief van de gemeente. Een deel van de rechthebbenden kan echter niet worden achterhaald. Om deze graven van een nieuwe rechthebbende te voorzien wordt bij elk graf een informatiebordje geplaatst met de tekst:

“Van dit graf is het grafrecht verlopen. U kunt de rechten verlengen tot 1 december 2015. Bij geen reactie gaat de gemeente het graf ruimen. Meer informatie vindt u op de website www.hofvantwente.nl. Bellen kan ook 0547 – 85 85 85.”

Aanvraagformulier

Op de webpagina over begraafplaatsen kunt u een aanvraagformulier downloaden om grafrechten te verlengen, afstand te doen van graven of voor overschrijving van een graf naar een andere rechthebbende. Ook vindt u ook meer informatie over grafrechten.

Voortgang

Als wij geen reactie ontvangen op de geplaatste informatiebordjes bij het graf treedt automatisch de reguliere wettelijke procedure in werking. Dit betekent dat de gemeente na 1 jaar rechthebbende is van dat graf. Hierna wordt het eventuele gedenkteken van het graf verwijderd. Zodra er een tekort aan begraafcapaciteit is zullen ook de grafresten worden geruimd. Deze worden overgebracht naar een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of belt u 0547-85 85 85.