Pastor begraafplaats Beckum noemt grafschennis ‘respectloos’

Vernielingen op begraafplaats Beckum Foto: TC Tubantia/ Wouter Borre
Vernielingen op begraafplaats Beckum
Foto: TC Tubantia/ Wouter Borre

Op begraafplaatsen in Beckum, Delden en Goor zijn de afgelopen dagen meer dan tachtig graven vernield. “Respectloos”, zegt pastor Saris van de Heilige Geest Parochie, beheerder van de begraafplaats in Beckum.

Na Delden en Goor werd ook de begraafplaats in Beckum het doelwit van grafschenners, die zelfs enkele kindergraven vernielden op de begraafplaats. De politie hangt posters op om mensen op te roepen om verdachte zaken te melden, maar de beheerders van de begraafplaatsen zeggen weinig te kunnen doen om de vernielingen tegen te gaan, omdat de begraafplaatsen vaak achteraf liggen. Pastor Saris: “Het is erg achteraf. Je kunt er niet alles helemaal afsluiten, dat gaat niet. Ik denk dat het moeilijk is om daar extra maatregelen voor te nemen.”

Bron: RTV Oost Nieuws

Buurtonderzoek moet voor opheldering zorgen rondom vernielingen begraafplaats Delden

 

De politie zal na aanleiding van de vernielingen op de Algemene Begraafplaats in Delden een buurtonderzoek starten. De politie hoopt hierdoor meer informatie te krijgen over de mogelijke dader of daders. Ook zal er extra gesurveilleerd worden aan de Langestraat in Delden om te voorkomen dat er weer vernielingen plaatsvinden.

Op woensdagmiddag werd bekend dat er op de Algemene Begraafplaats in Delden opnieuw grafmonumenten zijn vernield. Vorige week werden er al ruim twintig graven beschadigd en nu zijn daar een kleine dertig gevallen bijgekomen, zo laat de gemeente Hof van Twente weten.

De politie heeft de zaak in onderzoek en hoopt snel de daders op het spoor te komen. “Hierbij wordt tevens onderzocht of de vernielingen in Goor verband houden met die in Delden”, zo laat een woordvoerder van de politie weten. “Wij hebben nog geen idee wat de motieven zijn van de verantwoordelijke persoon of personen. Mogelijk dat dit in de loop van het onderzoek duidelijk wordt. Het vinden van de dader is de eerste prioriteit.”

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden met klem opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook.

Bron: Nieuws uit Delden

Mogelijk wederom vernielingen op begraafplaats Delden

Mogelijk zijn er op de Algemene Begraafplaats in Delden opnieuw graven vernield. Tijdens de inventarisatie van de schade bleken er geen twintig, zoals in eerste instantie gedacht, maar bijna het dubbele aantal grafmonumenten beschadigd.  De politie in de Hof van Twente en de gemeente gaan er vanuit dat het om een nieuw incident gaat. De Stichting BAB houdt nog een slag om de arm en geeft aan dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of deze graven niet ook vorige week zijn beschadigd. Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie precies is, maar het lijkt erop dat er opnieuw grafmonumenten in Delden zijn vernield. De gemeente Hof van Twente en de Stichting Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen ontdekten op woensdag 2 oktober dat er veel meer graven zijn beschadigd dan vooraf gedacht. “Het is alleen nog niet duidelijk of en welke van de nieuw ontdekte vernielingen vorige week al zijn gepleegd”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “Een aantal beschadigde graven bevindt zich namelijk op een gedeelte van de begraafplaats waar wij afgelopen week niet zijn geweest. Een van de vrijwilligers geeft aan dat deze graven op zaterdag 28 september al vernield waren.” Wel vermoedt de Stichting BAB dat er bij de ingang nieuwe schade is.

Graven vernield
Graven vernield

De Stichting BAB hoopt de schade zo snel mogelijk te kunnen herstellen, maar moet rekening houden met allerlei zaken. “Sommige grafstenen zijn alleen omgeduwd en kunnen relatief eenvoudig hersteld worden”, vertelt Jan Meutstege van de stichting. “In andere gevallen zullen we echter de hulp van experts moeten inroepen. Ook is het niet altijd eenvoudig om in contact te komen met familieleden en zijn sommige graven aangemerkt als monument waardoor er andere regels gelden.”

De Algemene Begraafplaats heeft een vrij grote groep vrijwilligers die iedere woensdag de parkachtige rustplaats onderhoudt, maar ook zij hebben vaak niet de kennis in huis om reparaties uit te voeren. “Wij hopen dan ook dat er experts van buitenaf zich melden om hun diensten beschikbaar te stellen. Anders zou het voor familieleden en de gemeente nog wel eens flink in de papieren kunnen lopen.”

Van de daders ontbreekt ondertussen nog ieder spoor. Het lijkt gezien het feit dat ook in Goor graven vernield zijn, niet waarschijnlijk dat het om een geval van willekeurig vandalisme gaat. “Wij hopen natuurlijk dat de dader of daders achterhaald worden, maar voorlopig lijkt dit nog niet het geval.” De politie heeft de zaak in onderzoek maar kan hier nog geen details over naar buiten brengen. Wel wordt in het onderzoek rekening gehouden met de kans dat de twee gevallen in Delden en Goor met elkaar in verband staan.

Bron: Nieuws uit Delden

Weer vernielingen op Algemene begraafplaats in Delden

Op de Algemene begraafplaats in Delden zijn opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. Het gaat ditmaal om zo’n 25 tot 30 grafmonumenten die zich op het oude gedeelte van de begraafplaats bevinden. De gemeente heeft ook van deze vernielingen aangifte gedaan  bij de politie. Vorige week waren al vernielingen aangetroffen bij een twintigtal grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden en een dag later ook bij 35 grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Goor.

De ‘nieuwe’ vernielingen werden woensdagmiddag ontdekt toen wethouder Ben Eshuis, Jan Meutstege van Stichting Belangenbehartiging Begraafplaatsen en medewerkers van de gemeente een bezoek brachten aan de Algemene begraafplaats in Delden.

De politie is een onderzoek gestart, waarvan buurtonderzoeken deel uitmaken.
Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden met klem opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook.

Bron: Gemeente Hof van Twente

 

Ook vernielingen op Algemene begraafplaats Goor

 

Vernielingen op begraafplaats Goor (foto: RTV Oost)
Vernielingen op begraafplaats Goor
(foto: RTV Oost)

Op de Algemene begraafplaats aan de Markeloseweg in Goor zijn nu ook vernielingen van grafmonumenten ontdekt. Gistermiddag constateerde de gemeente dat ongeveer 35 grafmonumenten zijn beschadigd. Eerder bleek al een twintigtal grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden te zijn vernield. De gemeente Hof van Twente heeft in beide gevallen aangifte gedaan bij de politie.

Met enige zekerheid kan worden vastgesteld dat de vernielingen in Goor hebben plaatsgevonden in de avond en nacht van woensdag 25 september 2013. Net als in Delden zijn in Goor vooral grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats het doelwit geweest en betrof het alleen de oudere grafmonumenten.

Wethouder Ben Eshuis heeft met ontzetting kennisgenomen van de nieuw ontdekte vernielingen: ‘Na Delden was mijn verontwaardiging al groot. En nu ook in Goor! Het gaat om een groot aantal grafmonumenten dat flink is beschadigd. Bij sommige is het nog maar de vraag of ze hersteld kunnen worden. Met het college van B&W wil ik dan ook bespreken hoe we met het herstel, ook in de richting van eventuele gedupeerde rechthebbenden, om kunnen gaan.’

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden met klem opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook.

Bron: Gemeente Hof van Twente

RTV Oost Radio Nieuws 27 september ’13:
Na Delden nu ook vernielingen op begraafplaats Goor

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=171914&p=209285

Vernielingen Algemene begraafplaats Delden

Op de Algemene begraafplaats in Delden hebben vrijwilligers woensdagochtend 25 september j.l. een twintigtal beschadigde grafmonumenten aangetroffen. De gemeente Hof van Twente heeft vandaag aangifte gedaan bij de politie.

Graven vernield op begraafplaats Delden (foto RTV Oost)
Graven vernield op begraafplaats Delden
(foto RTV Oost)

De vrijwilligers van Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente troffen woensdagochtend 25 september de vernielingen aan. Woordvoerder Jan Meutstege: ‘We zagen dat meerdere grafmonumenten behoorlijk zijn vernield. Onbegrijpelijk!’

De vernielde grafmonumenten zijn verspreid over de drie oude gedeelten van de begraafplaats. Bij binnenkomst gelijk achter de aula, en links en rechts van het Twickel gedeelte op de begraafplaats. Het gaat om meer dan twintig grafmonumenten die licht tot zwaar beschadigd zijn. Een aantal is totaal vernield, een aantal kan door middel van verlijming worden hersteld en een aantal is alleen scheefgeduwd.

Vanochtend heeft de gemeente aangifte gedaan bij de politie.
Wethouder Ben Eshuis: ‘We zijn zeer verontwaardigd over deze respectloze actie. Nabestaanden zijn hierdoor zwaar getroffen. Ook zijn een aantal oude grafmonumenten vernield waarvan geen rechthebbenden bekend zijn. Het gaat hier om vernieling van cultuurhistorisch erfgoed.’

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen vrijdagavond 20 september en woensdagmorgen 25 september worden opgeroepen dit te melden bij de politie: via telefoonnummer 0900-8844 of bij de gemeente 0547 – 858585. Een mail sturen naar info@hofvantwente.nl kan ook

Bron: Persbericht Gemeente Hof van Twente

Project ‘plaatsen van urnenkelders Delden’ afgerond

Project ‘plaatsen van urnenkelders Delden’ afgerond
Woensdag 26 juni j.l., zijn de werkzaamheden van het project “plaatsen van urnenkelders” op de begraafplaats van Delden in het bijzijn van wethouder Ben Eshuis afgerond. Een voorbeeld van een goede samenwerking tussen gemeente, stichting BAB (Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen, Hof van Twente) en heel veel vrijwilligers. De werkgroep vrijwilligers doet er alles aan om de begraafplaatsen een goed en verzorgd aanzicht te geven.
In Delden zijn sommige vrijwilligers al meer dan 10 jaar actief voor de Stichting.
De beplanting die in Delden vrijkwam voor dit project is door de vrijwilligers herplant bij het urnenveld op de algemene begraafplaats in Goor. Daar koesterde men al langer de wens van een groenere inrichting.
Jan Meutstege vertelde namens de Stichting BAB dat dit project als zeer positief is ervaren. Goede contacten met de gemeente en het betrekken van vrijwilligers zijn een voorbeeld, wat energie geeft voor volgende projecten. Het eerst volgende project is het plaatsen van urnenkelders op de begraafplaats in Markelo.
Het bestuur acht het belang van al het vrijwilligerswerk van grote waarde voor het onderhoud op de begraafplaatsen of als hulp met administratieve werkzaamheden (waaronder het bijhouden van de website).
Hij maakt dan ook graag van de gelegenheid gebruik om mensen die graag af en toe willen werken in een groene omgeving of mensen die liever willen helpen bij documentatiewerkzaamheden zich te melden bij
info@babhofvantwente.nl
Op dit email adres kunt u ook terecht voor ideeën, tips of als u tuingereedschap over heeft wat de Stichting helpt met het drukken van de kosten.

Wethouder Eshuis & vrijwilligers werkgroep

Bron: Hofnieuws Foto: Clemens Geerdink
 

Nieuw monument onthuld in Markelo

20130621 propellor Monument WO llVrijdagmiddag 21 juni 2013 werd op de begraafplaats in Markelo een nieuw monument onthuld ter nagedachtenis aan de 17 omgekomen bemanningsleden van 3 geallieerde bommenwerpers, die 70 jaar geleden in Markelo zijn neergestort.
Een initiatief van de Stichting Fallen Airmen Memorials. Hierbij waren ca. 60 nabestaanden uit Australië, Nieuw Zeeland en Groot Brittannië en vele genodigden aanwezig.
Een indrukwekkende bijeenkomst met veel emotionele toespraken omlijst met muziek van Drums & Pipes. Na het zingen van het volkslied van elk land werden er bloemen gelegd.

Bron: Hofnieuws, 26 juni 2013 Foto: Maarkelsnieuws

Project herstel historische begraafplaatsen

Zij beelden de begrafenis  uit van Thomas Ainsworth in 1841Donderdagmiddag 20 juni 2013 was de afsluiting van het project “Historische begraafplaatsen in een cultuur toeristisch perspectief”. In verband met de heftige regen- en onweersbuien werd deze bijeenkomst verplaatst naar de Goorse feesttent op het Höfteplein. Jan Kristen, voorzitter van Stichting Ribo, vertelde over de totstandkoming van dit project. De oude begraafplaatsen in Diepenheim en in Goor liggen er weer fantastisch bij. Het zou geweldig zijn als er mensen zijn die vrijwillig willen meehelpen om dit te onderhouden. Hiervoor kan een ieder zich aanmelden bij gemeente Hof van Twente. Digitaal via info@hofvantwente.nl of telefonisch via 0547-85 85 85. Ook Wethouder Ben Eshuis was erg blij met het behaalde resultaat. De werkzaamheden op de begraafplaatsen bestonden in hoofdzaak uit het herstel van grafzerken, hekwerken en groen. Daarbij konden verschillende leerlingen kennis en werkervaring op doen in steenhouwen en metselaars en smeden een deel van hun praktijkopleiding invullen. De begraafplaatsen zijn in toeristische routes opgenomen en er zijn lesbrieven voor scholen opgesteld.
De bijeenkomst werd afgesloten met een act door Werkgroep Funeraire Erfgoeddragers. Zij beelden de begrafenis uit van Thomas Ainsworth in 1841.
Thomas Ainsworth was de grondlegger van de katoenindustrie in Twente. Het monument op de begraafplaats op de hoek Laarstraat/ H.Heijermansstraat is een van de meest in het oog springende onderdelen van het project.

Bron: Hofnieuws, 26 juni 2013