Ruiming vak F algemene begraafplaats Markelo

Ruiming vak F algemene begraafplaats Markelo

Persbericht: Gemeente Hof van Twente
19 september 2014 11:41

Ruiming

De gemeente maakt gedurende een jaar via het informatiebord op de begraafplaats in Markelo en bordjes bij het grafveld bekend, dat zij voornemens is de graven te gaan ruimen. Zie hiervoor ook deze plattegrond.

De laatste keer dat op grootschalige wijze graven op de algemene begraafplaats Markelo zijn geruimd was in 2001.

De graven worden aaneengesloten in volgorde uitgegeven en momenteel vindt dit plaats op het terreindeel naast vak F (Nieuwe deel).

Wet op de lijkbezorging en beheersverordening

Naast de Wet op de Lijkbezorging is de Beheersverordening van de gemeente Hof van Twente van belang. De Wet op Lijkbezorging geeft het juridisch kader voor de plichten van de beheerder van een begraafplaats, de gemeentelijke verordening geeft de rechten en plichten van zowel de rechthebbende als van de beheerder van de begraafplaats.

Herbegraving

Rechthebbenden die zich melden wordt de gelegenheid geboden voor herbegraving. Het plaatsen van een grafmonument dient door de rechthebbende zelf worden geregeld.

Verzamelgraf

De stoffelijke resten worden op de begraafplaats bijeen herbegraven in een verzamelgraf. Bij het verzamelgraf komt naderhand een gedenkteken waarop de namen, geboortedata en overlijdensdata van de geruimde graven kunnen worden vermeld. Dit gebeurt niet automatisch; nabestaanden moeten daar namelijk expliciet toestemming voor geven.

Werkzaamheden

Naar verwachting zullen de werkzaamheden starten in het najaar van 2015 en duren naar tot de zomer van 2016. Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de begraafplaats voor bezoekers niet toegankelijk. Er wordt getracht eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Begraafcapaciteit

Om over enige jaren in Markelo geen ruimtegebrek te hebben voor nieuwe bijzettingen zal het oude grafveld, vak F van de algemene begraafplaats in Markelo worden heringericht en ruimte bieden voor circa 130 nieuwe dubbeldiepe graven.

Informatie

Voor informatie over de voorgenomen ruiming kan contact worden opgenomen met de beheerder van de begraafplaatsen. Dit kan telefonisch: telefoonnummer 0547 858585. Of via de mail: info at hofvantwente.nl.

Rondleiding op Algemene begraafplaats in Delden

DSC03484
Persbericht:
Geïnteresseerden kunnen onder begeleiding een wandeling maken langs de graven op het oude en het nieuwe gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Delden. De rondleiding wordt verzorgd door Henk Blekkenhorst van de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente.

Op woensdagavond 10 september 2014 om 18.00 uur en
op vrijdagmiddag 19 september 2014 om 15.00 uur.

Het is een oude begraafplaats, karakteristiek, parkachtig en landschappelijk gelegen, met veel bomen, afwisselende beplanting, die sedert 1829 in gebruik is, en ook met zijn monumenten volgens ons een soort archief, een historisch bezit, en iets zegt over de geschiedenis van de mensen die in deze omgeving hebben geleefd.

Ook zijn een groep vrijwilligers van de Stichting op woensdagmorgen actief, voornamelijk op het oude gedeelte en de aller-oudste rustplaatsen, om het onkruid- en bladvrij te houden, om zo de stenen zerken weer leesbaar te maken en het geheel een goed en verzorgd aanzicht te geven. Houd U van buiten in ’t groen of in een team te werken en samen dingen te doen, kom gerust op een woensdagmorgen een kijkje nemen.

Beide keren zijn wij aanwezig bij het gebouw bij de hoofdpoort om U te begroeten, toelichting te geven en starten we vanaf hier de rondleiding, deelname is gratis.
Na afloop schenken we een kopje koffie of thee.

Start: entree Algemene Begraafplaats aan de Langestraat 200 te Delden
Informatie kunt U inwinnen bij:
Jan Meutstege, tel. 0547-271433
E-mail: info@babhofvantwente.nl

Inwoonster Hof van Twente aangehouden voor vernielingen begraafplaatsen

De politie heeft het onderzoek naar de vernielingen en diefstallen op diverse begraafplaatsen in onder andere Delden, Goor, Beckum en Haaksbergen afgerond. Een 59-jarige inwoonster van de gemeente Hof van Twente is aangehouden. De verdachte is gedagvaard om te verschijnen bij de politierechter.

Inmiddels hersteld grafsteen
Inmiddels hersteld grafsteen

Sinds eind 2013 werden bij de politie en gemeente diverse diefstallen en vernielingen van graven op diverse begraafplaatsen in Hof van Twente, Beckum en Haaksbergen gemeld. Na een ingesteld onderzoek is een 59-jarige vrouw, eveneens afkomstig uit Hof van Twente, als verdachte naar voren gekomen. Zij is vrijdag 4 april voorgeleid bij de rechter-commissaris en in afwachting tot de zitting onder schorsingsvoorwaarden, waaronder het verbod om op begraafplaatsen te komen, weer in vrijheid gesteld. Hulpverlening is gestart.

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat zij vermoedelijk in totaal 90 diefstallen/vernielingen gepleegd heeft. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat zij ook verantwoordelijk is voor de diefstallen van bronzen beelden vanaf de begraafplaatsen. In de woning van de 59-jarige heeft de politie diverse goederen aangetroffen waarvan vermoed wordt dat ze van diefstal afkomstig zijn maar niet herleid kunnen worden naar de rechtmatige eigenaren. Afbeeldingen van deze aangetroffen goederen vindt u hier.

Herkent u uw goederen of wilt u even komen kijken of uw goederen er tussen staan dan bent u tijdens de openingtijden van het politiebureau in Goor, vanaf maandag 14 april tot en met vrijdag 18 april tussen 10.00 uur en 13.00 uur, welkom. Verzocht wordt om de aangifte mee te nemen, mensen die nog geen aangifte hebben gedaan kunnen dit ter plekke alsnog doen.
Bron: Politiebericht, NieuwsuitDelden.nl & GoorsNieuws.nl
RtvOost nieuws: kaart

Veel deelname eerste lichtjesmiddagen in Hof van Twente

Lichtjesmiddag 21 december 2013 Diepenheim Foto Lenneke Lingmont
Lichtjesmiddag 21 december 2013 Diepenheim Foto Lenneke Lingmont

Lichtjesmiddag 22 december 2013  Delden
Lichtjesmiddag 22 december 2013 Delden

Lichtjesmiddag Goor 28 december 2013
Lichtjesmiddag Goor 28 december 2013

Lichtjesmiddag Markelo 29 december 2013
Lichtjesmiddag Markelo 29 december 2013

Op de, voor het eerst georganiseerde, lichtjesmiddagen op de algemene begraafplaatsen in Hof van Twente namen verrassend veel mensen deel. Op de bijeenkomsten gehouden in Diepenheim en Delden op zaterdag 21 en zondag 22 december jl. en in Goor en Markelo op zaterdag 28 en zondag 29 december jl. waren veel nabestaanden aanwezig om hun dierbaren te gedenken.
Op de met vuurkorven en fakkels, sfeervol verlichte begraafplaatsen werden bij binnenkomst gratis kaarsjes uitgereikt. In de bijeenkomsten werd een kort woord van herdenking gesproken en een gedicht voorgelezen, daarna werd tijdens een moment van stilte een ballon opgelaten ter nagedachtenis aan alle overledenen. Ter afsluiting konden de aanwezigen de aangeboden kaars op persoonlijke wijze plaatsen om een eigen sfeer rond het graf of gedenkplek te geven.
De plaatselijke midwinterhoorn en ossenhoornbloazers werkten mee aan deze dagen en lieten voor en na de programma’s hun speciale klanken horen.
Wij als Stichting BAB Hof van Twente zijn blij met de geweldige deelname aan deze lichtjesbijeenkomsten, en de vele mensen die deze middagen aansprak en erg waardeerden.
Eind 2014 zullen wij deze herdenkingsbijeenkomsten weer organiseren.

Lichtjesmiddagen op de algemene begraafplaatsen Hof van Twente

GESCHREVEN DOOR JAN MEUTSTEGE ON 17 DECEMBER 2013.

Aan het eind van het jaar 2013 tijdens de donkere dagen rond kerst en oud en nieuw organiseert de Stichting Belangenbehartiging Algemene begraafplaatsen Hof van Twente samen met Tijhuis en Nijhuis Uitvaartzorg en met ondersteuning van Tonny Kranenberg Uitvaarzorg, Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg en Uitvaartonderneming Vruwink voor het eerst Lichtjesmiddagen.

In deze tijd van bezinning willen we U in de gelegenheid stellen om Uw dierbaren overledenen op een bijzondere manier te herdenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Op elke begraafplaats wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd en wordt met fakkels en kaarsjes sfeervol verlicht.

Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag en zondag:

zaterdag 21 december a.s. op de algemene begraafplaats Diepenheim,
zondag 22 december a.s. op de algemene begraafplaats Delden,
zaterdag 28 december a.s. op de algemene begraafplaats Goor en
zondag 29 december a.s. op de algemene begraafplaats Markelo.
De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:

16.30 uur verzamelen op parkeerplaats vóóraan op de begraafplaatsen. In Diepenheim zijkant.
16.45 uur opening en een woord van herdenking of gedicht
16.50 uur een moment van stilte, tijdens het oplaten van een ballon ter nagedachtenis aan alle overledenen.
16.55 uur een liedje gespeeld of gezongen, of een gedicht
Vanaf 17.00 kunnen de aanwezigen de gratis aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats. Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.

In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom en deelname is gratis.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

10 JARIG BESTAAN STICHTING BELANGENBEHARTIGING ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN HOF VAN TWENTE MET 3 JUBILARISSEN

 v.l.n.r. Gerrit Schreurs (penningmeester), Henk Blekkenhorst (nieuwe voorzitter) en Barend Hagreis(oud voorzitter)
v.l.n.r. Gerrit Schreurs (penningmeester), Henk Blekkenhorst (nieuwe voorzitter) en Barend Hagreis(oud voorzitter)
In de vergadering gehouden te Markelo op dinsdag 10 december 2013 van de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente heeft het bestuur aandacht besteed aan z’n 10 jarig bestaan. Ook zijn er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet, tijdens deze vergadering sprak secretaris Jan Meutstege de jubilarissen toe met voor een ieder een persoonlijk woord en een boeket met cadeau werd overhangt door Johanna Klein Velderman.

Gerrit Schreurs uit Markelo is vanaf de oprichting in oktober 2003 bestuurslid, waarvan de laatste negen en half jaar als penningmeester, Henk Blekkenhorst uit Delden is vanaf het begin vicevoorzitter, Barend Hagreis uit Ambt Delden zit vanaf het begin op de voorzittersstoel. Barend Hagreis heeft al een tijdje aangegeven de voorzittershamer te willen overdragen, het bestuur is blij dat Henk Blekkenhorst de voorzittersfunctie gaat overnemen, en wensen hem hiermee veel succes.

GESCHREVEN DOOR ST. B.A.B. HOF VAN TWENTE. POSTED IN HOFWEB
Deepsnieuws

Reparaties aan vernielde graven Delden afgerond

Te herstellen grafsteen
Te herstellen grafsteen
De afgelopen weken zijn specialisten en vrijwilligers van de Stichting Belangenbehartiging Algemeen Begraafplaatsen druk geweest met het herstellen van de vernielde graven in Delden. Net als in Delden zijn ook in Goor en Markelo zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. Eind september en begin oktober werden er in Goor en Delden ruim 90 grafmonumenten vernield en ook in Markelo werden grafstenen omgeduwd. De begraafplaats in Delden werd zelfs tot twee keer toe bezocht door tot op heden nog onbekende vandalen.

Eind oktober zijn de reparatiewerkzaamheden in Delden van start gegaan. “Eigenlijk is alles voorspoedig verlopen”, vertelt Jan Meutstege van de stichting BAB. “Vooral op maandagen en dinsdagen is er veel werk verzet. De vrijwilligers hebben zich voornamelijk beziggehouden met de kleinere werkzaamheden, terwijl de specialisten zich hebben gericht op het herstellen van de stenen.” Het grootste gedeelte van de vernielde grafmonumenten kon ter plaatste worden gelijmd en hersteld. “Ongeveer tien stenen zijn weggetakeld en zijn elders gerepareerd.”

Vandalen nog onbekend

Het is ondertussen nog altijd onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen op de verschillende begraafplaatsen in de regio. Het onderzoek van de politie loopt nog, maar de kans dat de verantwoordelijke persoon wordt achterhaalt lijkt gering. “Er is ook wel gekeken of er verbanden waren tussen de vernielde graven, maar de vernieling lijkt toch vooral willekeurig.”

Diefstal koper
Tijdens de reparatiewerkzaamheden hebben ook metaaldieven een bezoek gebracht aan de begraafplaats in Delden. Uit een hekwerk werden vier koperen palen ontvreemd. “Ook de schade die hierdoor is ontstaan hebben we weten te herstellen. We moeten echter nog wel een manier bedenken om de verdwenen palen te vervangen.”
Gepubliceerd op 11-12-13 om 10:26 in Nieuws uit Delden

In Goor en Delden is begonnen met het herstellen van de grafmonumenten die begin deze maand werden vernield

In Goor en Delden is begonnen met het herstellen van de grafmonumenten die begin deze maand werden vernield. De gemeente Hof van Twente gaat de kosten voor de restauratie betalen.
Begin oktober zijn bijna honderd graven vernield op de algemene begraafplaatsen in Goor en Delden. Zeventien daarvan zijn onherstelbaar beschadigd, de rest wordt nu onder handen genomen.

De gemeente wilde snel beginnen zodat de afgebroken randen van de grafmonumenten nog schoon zijn en goed gelijmd kunnen worden. Van de monumenten die niet meer te herstellen zijn, worden de nabestaanden aangeschreven. Zij kunnen dan later zelf beslissen wat ermee gaat gebeuren.

Eerder liet de gemeente weten de kosten voor de reparaties op zich te nemen. Volgens de wethouder heeft Hof van Twente een zorgplicht omdat de gemeente de begraafplaatsen beheert. Daarnaast is niet altijd meer te achterhalen wie de nabestaanden zijn, met name bij de oudere grafmonumenten.

Gemeente gaat vernielde grafmonumenten restaureren

De gemeente gaat de herstelwerkzaamheden van de vernielde grafmonumenten zo spoedig mogelijk ter hand nemen. De kosten die hiermee gepaard gaan neemt de gemeente op zich. Dit heeft het college van B&W maandag 7 oktober besloten.

In totaal zijn ruim 90 grafmonumenten op de begraafplaatsen in Goor en Delden beschadigd. Een inventarisatie van de gemeente wees uit dat 17 grafmonumenten onherstelbaar zijn beschadigd. Een flink aantal van de vernielde grafmonumenten is beschadigd, maar kan hersteld worden.

Wethouder Ben Eshuis: ‘Als gemeente zijn we beheerder van deze begraafplaatsen. Daarom ben ik van mening dat we een zorgplicht hebben om de stenen te restaureren. Bovendien zijn de beschadigingen met name toegebracht aan oudere grafmonumenten waarvan de rechthebbenden in een aantal gevallen niet meer zijn te achterhalen.’

Op de Algemene begraafplaats in Delden werden vorige week opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. De week ervoor waren ook al grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden beschadigd en ook op de Algemene begraafplaats in Goor. Ook in Beckum, gelegen in de buurgemeente Hengelo, werden graven vernield. De politie is een onderzoek gestart en voert extra surveillances uit.

Bron: Persbericht Gemeente Hof van Twente

Hof van Twente betaalt herstel vernielde grafmonumenten

De gemeente Hof van Twente gaat het herstel van de vernielde grafmonumenten betalen. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag besloten.

De afgelopen week zijn in totaal ruim 90 graven vernield op de begraafplaatsen in Goor en Delden. Uit onderzoek blijkt dat zeventien graven onherstelbaar zijn beschadigd. De rest kan hersteld worden, denkt de gemeente. Het is nog niet bekend wat de restauratie gaat kosten.

Dader nog niet opgepakt

Wethouder Ben Eshuis: “Als gemeente zijn we beheerder van deze begraafplaatsen. Daarom ben ik van mening dat we een zorgplicht hebben om de stenen te restaureren. Bovendien zijn de beschadigingen met name toegebracht aan oudere grafmonumenten waarvan de rechthebbenden in een aantal gevallen niet meer zijn te achterhalen.”

 

Op de Algemene begraafplaats in Delden werden vorige week opnieuw vernielingen van grafmonumenten aangetroffen. De week ervoor waren ook al grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Delden beschadigd en ook op de Algemene begraafplaats in Goor. Ook in Beckum, gelegen in de buurgemeente Hengelo, werden graven vernield. De politie is een onderzoek gestart en voert extra surveillances uit. Een dader is nog niet opgepakt.
Wethouder Ben Eshuis in ’t RadioOost Nieuws:

Bron: RTVOostNieuws, Goorsnieuws