Lichtjesmiddag Markelo zorgt voor troost en verbinding

Bron: Maarkelsnieuws 15 december 2019 20:02 

Aan het eind van de middag werd op de Algemene Begraafplaats in Markelo door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente (BAB) de jaarlijkse Lichtjesmiddag georganiseerd. De begraafplaats was hiervoor speciaal sfeervol verlicht met fakkels, vuurkorven en -schalen. De klanken van de Markelose Ossenhoornblazers op de begraafplaats klonken indrukwekkend en maakten dat een ieder in gedachten stil kon staan bij diegene, die juist in deze tijd van het jaar zo gemist worden. Alle aanwezigen kregen een herdenkingslichtje aangeboden om op het graf of de gedenkplek van hun dierbaren te plaatsen. Voor diegene die geen graf of gedenkplekje hadden was er dit jaar een herdenkingshart ingericht, waar men hun kaarsje in konden plaatsen.

De verbondenheid onder de aanwezigen was duidelijk waarneembaar en zorgde voor troost en steun aan elkaar. Jan Meutstege opende de Lichtjesmiddag met een welkomstwoord waarna Marianne de Wilde een gedicht voordroeg. Nadat een indrukwekkend moment van stilte werd gehouden, werden de herdenkingslichtjes geplaatst op de begraafplaats. Vervolgens liep een ieder in gedachten verzonken, in stilte de begraafplaats af. De Lichtjesmiddag zorgt voor troost en geeft gelijkertijd een verbondenheid weer voor hen die een dierbaar iemand hebben verloren.