Ruiming graven vak F Algemene Begraafplaats Markelo

Ruiming graven vak F Algemene Begraafplaats Markelo

Persbericht: Gemeente Hof van Twente
02 september 2015 08:37
Over enige jaren is er onvoldoende ruimte op de Algemene Begraafplaats in Markelo voor nieuw uit te geven graven. Om voldoende graven te kunnen blijven uitgeven wil de gemeente 120 tot 130 oude graven ruimen. Het is de bedoeling de graven te ruimen uit vak F. Deze graven zijn rond 1930 uitgegeven. Op dit veld bevinden zich 132 graven. Op slechts 48 graven daarvan staat nog een steen of gedenkteken. Op de rest van de graven is het gedenkteken inmiddels weg, waarschijnlijk omdat het verweerd is (Rond 1930 werden gedenktekens nog vaak van hout gemaakt).

De gemeente heeft getracht te achterhalen of er nog rechthebbenden zijn op deze graven. In een aantal gevallen zijn de rechthebbenden nog achterhaald. In dat geval heeft de gemeente inmiddels persoonlijk of schriftelijk contact opgenomen met de nabestaanden.

Achterhalen rechthebbenden*

Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de rechthebbenden te achterhalen?
Van het overgrote deel van de graven is geen rechthebbende meer bekend. Hierdoor is persoonlijk aanschrijven niet mogelijk.

In september 2014 hebben wij u via het Hofnieuws en persberichten in de regionale media laten weten dat de gemeente Hof van Twente van plan is graven te gaan ruimen op de algemene begraafplaats in Markelo. Daarnaast hebben wij informatieborden geplaatst bij het te ruimen grafveld vak F en is er informatie geplaatst op het informatiebord op de begraafplaats, om bezoekers/rechthebbenden te attenderen op de aanstaande ruiming. Dit alles met het verzoek aan de eventuele rechthebbenden op deze graven, zich te melden bij de gemeente.

Herbegraving*

Aan de rechthebbenden die zich melden wordt de gelegenheid geboden voor herbegraving. Het plaatsen van een (nieuw) grafmonument moet door de rechthebbende zelf worden geregeld.

Verzamelgraf*

De stoffelijke resten van de geruimde graven worden op de begraafplaats herbegraven in een verzamelgraf. Bij dat verzamelgraf komt een gedenkteken waarop de namen, geboortedata en overlijdensdata van de geruimde graven worden vermeld. Dit gebeurt niet automatisch. Nabestaanden moeten daar expliciet toestemming voor geven.

* Dit alles gebeurt overeenkomstig de regels en bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging en de Beheersverordening van de gemeente Hof van Twente.

Werkzaamheden

De gemeente is van plan te starten met de werkzaamheden in het najaar van 2015. De werkzaamheden zijn gereed in de zomer van 2016. Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de begraafplaats niet toegankelijk voor bezoekers. Er wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens begrafenissen worden de werkzaamheden stilgelegd.

Begraafcapaciteit

Om over enige jaren in Markelo geen ruimtegebrek te hebben voor nieuwe bijzettingen zal het oude grafveld op vak F opnieuw worden ingericht en ruimte gaan bieden aan circa 130 nieuwe graven.

Laatste reactiemogelijkheid voor rechthebbenden

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid wil de gemeente Hof van Twente aan rechthebbenden nogmaals de kans bieden zich te melden bij de gemeente Hof van Twente. U kunt hiervoor contact op nemen met de heer J. Vruwink, telefoonnummer 0547 – 858585. U kunt ook mailen naar: J.Vruwink at hofvantwente.nl.

 

U kunt nog reageren tot 1 oktober 2015.