Ruiming vak F algemene begraafplaats Markelo

Ruiming vak F algemene begraafplaats Markelo

Persbericht: Gemeente Hof van Twente
19 september 2014 11:41

Ruiming

De gemeente maakt gedurende een jaar via het informatiebord op de begraafplaats in Markelo en bordjes bij het grafveld bekend, dat zij voornemens is de graven te gaan ruimen. Zie hiervoor ook deze plattegrond.

De laatste keer dat op grootschalige wijze graven op de algemene begraafplaats Markelo zijn geruimd was in 2001.

De graven worden aaneengesloten in volgorde uitgegeven en momenteel vindt dit plaats op het terreindeel naast vak F (Nieuwe deel).

Wet op de lijkbezorging en beheersverordening

Naast de Wet op de Lijkbezorging is de Beheersverordening van de gemeente Hof van Twente van belang. De Wet op Lijkbezorging geeft het juridisch kader voor de plichten van de beheerder van een begraafplaats, de gemeentelijke verordening geeft de rechten en plichten van zowel de rechthebbende als van de beheerder van de begraafplaats.

Herbegraving

Rechthebbenden die zich melden wordt de gelegenheid geboden voor herbegraving. Het plaatsen van een grafmonument dient door de rechthebbende zelf worden geregeld.

Verzamelgraf

De stoffelijke resten worden op de begraafplaats bijeen herbegraven in een verzamelgraf. Bij het verzamelgraf komt naderhand een gedenkteken waarop de namen, geboortedata en overlijdensdata van de geruimde graven kunnen worden vermeld. Dit gebeurt niet automatisch; nabestaanden moeten daar namelijk expliciet toestemming voor geven.

Werkzaamheden

Naar verwachting zullen de werkzaamheden starten in het najaar van 2015 en duren naar tot de zomer van 2016. Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de begraafplaats voor bezoekers niet toegankelijk. Er wordt getracht eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Begraafcapaciteit

Om over enige jaren in Markelo geen ruimtegebrek te hebben voor nieuwe bijzettingen zal het oude grafveld, vak F van de algemene begraafplaats in Markelo worden heringericht en ruimte bieden voor circa 130 nieuwe dubbeldiepe graven.

Informatie

Voor informatie over de voorgenomen ruiming kan contact worden opgenomen met de beheerder van de begraafplaatsen. Dit kan telefonisch: telefoonnummer 0547 858585. Of via de mail: info at hofvantwente.nl.