LICHTJESMIDDAGEN 2023 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden in samenwerking met Gemeente gehouden in december 2023 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurkorven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op:

zaterdag        9 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim,

zondag        10 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Markelo,

zaterdag      16 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Goor,

zondag        17 december 2023 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Delden.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.)

17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of een gedicht.

17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.

17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort verhaal.

Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun  dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ‘t herdenkingspark. Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2023 worden mede mogelijk gemaakt,  door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije giften. Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.

Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren: in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven. Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers. Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of Link info: Contact of  : https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/

LICHTJESMIDDAGEN 2022 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2022 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurmanden/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op:

 • zaterdag     10 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Markelo
 • zondag        11 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Goor,
 • zaterdag    17 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Delden,
 • zondag   18 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim.
 • De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/ herdenkingspark hetzelfde:
 • 16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/ herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.)
 • 17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of een gedicht.
 • 17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.
 • 17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort verhaal.
 • Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun  dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
 • In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ‘t herdenkingspark.
 • Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.
 • Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2022 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, La Vie Uitvaartbegeleiding, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije giften.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of Link info: Contact of  : https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/

GEEN  LICHTJESMIDDAGEN in 2021 op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de HOF van TWENTE

De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan ook dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we ook dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

 • Stichting BAB, uitvaartondernemers en gemeente Hof van Twente plaatsen, op de algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, op een centraal punt een standaard met Lichtje, plus de tekst “Een Lichtje voor allen die gemist worden”. Deze Lichten branden vanaf zaterdag 18 december tot en met zondag 2e Kerstdag 26 december ’21.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2022 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Voor meer informatie, Jan Meutstege, tel. 0547-271433.

Op zoek naar een graf? Scan de QR-code

Bron: Gemeente Hof van Twente

Op de algemene begraafplaatsen in Hof van Twente is het nu eenvoudiger om een graf te vinden. Met een QR code die gescand wordt met een smartphone kan via Rustplaats.net een bepaald graf gevonden worden. Ook is het mogelijk een graf te reserveren dat nog beschikbaar is.

QR-code in informatiekastje

In het informatiekastje op de algemene begraafplaatsen van Hof van Twente vindt u een QR-code.

QR-code Rustplaats.net

Hoe vindt u een graf?

Om een bepaald graf te vinden scant u de QR-code met uw mobiele telefoon. U heeft daarvoor wel een internetverbinding nodig. Bij de meeste telefoons kunt u de QR-code scannen met de camera maar u kunt ook een QR-scanner app downloaden.

Op uw scherm verschijnt Rustplaats.net. U ziet de begraafplaats waar u bent.

Vervolgens:

 • tik op de 3 streepjes van het menu
 • tik op zoeken tik op overledene
 • tik op zoeken typ de naam van de overledene in
 • tik op het vakje met de naam
 • Het graf waar de persoon ligt wordt blauw

Hoe kunt u een graf reserveren?

U kunt ook met uw mobiele telefoon een graf reserveren. Daarvoor gaat u in het menu naar begraafplaatsen. U tikt op de begraafplaats van uw keuze. Bij graven ziet u een overzicht met rode en groene graven. De groene graven zijn vrij om te reserveren. tik op het graf en vervolgens op details. U ziet de gegevens van het graf en kunt op reserveren klikken. Na reservering neemt de medewerker begraafplaatsen van de gemeente contact met u op. U kunt rechthebbende worden van een door u uitgekozen graf en u bepaalt zelf wie en wanneer hierin wordt begraven.

Op welke begraafplaatsen kunt u de QR-code gebruiken?

U kunt de QR-code gebruiken op de algemene begraafplaatsen van gemeente Hof van Twente. Deze liggen in de kernen Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. De begraafplaatsen zijn vrij toegankelijk en te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang.

Een graf zoeken op de computer

Heeft u geen smartphone of wilt u thuis een graf uitzoeken dan kan dat ook met uw computer. Ga naar Rustplaats.net. Selecteer de begraafplaats van uw keuze en zoek of reserveer een graf.

Kunt u het graf niet vinden?

Neem dan contact op met de Gemeente Hof van Twente telefonisch 0547-858585. 

Afbeelding website Rustplaats.net

GEEN  LICHTJESMIDDAGEN in 2020 op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de HOF van TWENTE

De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2021 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Voor meer informatie, Jan Meutstege, tel. 0547-271433.

Werkzaamheden algemene begraafplaatsen Hof van Twente

Bron: Gemeente Hof van Twente

Dit najaar gaat de gemeente groot onderhoud doen op de algemene begraafplaatsen in Hof van Twente. We gaan op de begraafplaatsen Diepenheim, Goor en Markelo een gedeelte van de paden verbeteren. Dit doen we om de begraafplaats beter toegankelijk te maken voor bezoekers die niet goed kunnen lopen.

Daarnaast gaan we op de algemene begraafplaats in Goor een dode haag vervangen voor een nieuwe haag. Op de begraafplaats in Markelo leggen we een aantal nieuwe rijen graven aan.

Door de werkzaamheden kan het zijn dat sommige graven tijdelijk  niet goed bereikbaar zijn. Als er medewerkers op de begraafplaats bezig zijn kunnen zij u helpen als er vragen zijn.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Johan Vruwink, beheerder algemene begraafplaatsen Hof van Twente, Telefoonnummer 06-40784665 of 0547 858585.

Lichtjesmiddag Markelo zorgt voor troost en verbinding

Bron: Maarkelsnieuws 15 december 2019 20:02 

Aan het eind van de middag werd op de Algemene Begraafplaats in Markelo door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente (BAB) de jaarlijkse Lichtjesmiddag georganiseerd. De begraafplaats was hiervoor speciaal sfeervol verlicht met fakkels, vuurkorven en -schalen. De klanken van de Markelose Ossenhoornblazers op de begraafplaats klonken indrukwekkend en maakten dat een ieder in gedachten stil kon staan bij diegene, die juist in deze tijd van het jaar zo gemist worden. Alle aanwezigen kregen een herdenkingslichtje aangeboden om op het graf of de gedenkplek van hun dierbaren te plaatsen. Voor diegene die geen graf of gedenkplekje hadden was er dit jaar een herdenkingshart ingericht, waar men hun kaarsje in konden plaatsen.

De verbondenheid onder de aanwezigen was duidelijk waarneembaar en zorgde voor troost en steun aan elkaar. Jan Meutstege opende de Lichtjesmiddag met een welkomstwoord waarna Marianne de Wilde een gedicht voordroeg. Nadat een indrukwekkend moment van stilte werd gehouden, werden de herdenkingslichtjes geplaatst op de begraafplaats. Vervolgens liep een ieder in gedachten verzonken, in stilte de begraafplaats af. De Lichtjesmiddag zorgt voor troost en geeft gelijkertijd een verbondenheid weer voor hen die een dierbaar iemand hebben verloren.

Lichtjesmiddagen december 2019 op Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in Hof van Twente

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2019 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Wij hopen dat plaatselijke verenigingen/organisaties ook dit jaar willen meewerken aan de herdenkingsmiddagen in december.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag          14 december 2019 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim ,

zondag            15 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Markelo ,

zaterdag          21 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Goor ,

zondag            22 december 2019 op de algemene begraafplaats /’t herdenkingspark Delden .

De invulling van ’t programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken, in Diepenheim zijkant.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Ook is er gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ’t herdenkingspark.
Jong en oud is op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2019 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen.

Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage en gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 of
Link info: Contact

Herdenking dierbaren in Diepenheim

Bron: Tubantia 24 december’18

FOTO LARS SMOOK
Lichtjesmiddag Diepenheim 23 december ’18. FOTO LARS SMOOK

Bijna zestig mensen kwamen gisteren naar de algemene begraafplaats om hun overleden dierbaren met het licht van fakkels te herdenken. Deze ‘lichtjesmiddag’ was georganiseerd door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente. Secretaris Jan Meutstege was ‘gezien het slechte weer’ tevreden over de opkomst. Over de opkomst tijdens eerdere lichtjesmiddagen in Markelo, Goor en Delden heeft hij ook geen klagen gehad. “Die was steeds boven verwachting.” De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Ook de uitvaartondernemers in Hof van Twente bieden ondersteuning bij het programma.

In gedachten bij dierbaren…

Bron: Maarkelsnieuws.nl.

Markelo – De Lichtjesmiddag op de Markelose begraafplaats werd ook dit jaar weer door meer mensen bezocht dan vorig jaar. Op een met fakkels, kaarsen, vuurkorven en vuurschalen sfeervol verlichte begraafplaats klonken de klanken van de ossenhoornbloazers terwijl een ieder in gedachten was bij overleden dierbaren. De aanwezigen kregen herdenkingskaarsen om op het graf of de gedenkplek van van hun dierbaren te plaatsen. De middag wordt georganiseerd door de Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaatsen Hof van Twente en deze stichting biedt aanwezigen hiermee een bijzondere manier aan om stil te staan bij diegenen die juist in deze maand zo gemist worden.